tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

Szybki kontakt

tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

facebook icon linkedin icon alert icon

Audyt bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych


Audyt bezpieczeństwa informacji umożliwia zweryfikowanie poprawności zastosowanych rozwiązań w szerokiej gamie aspektów funkcjonowania instytucji. Analizie poddany jest porządek prawny, organizacyjny, finansowy, infrastruktura teletechniczna oraz bezpieczeństwo teleinformatyczne. Prace te, wymagające interdyscyplinarnej wiedzy, realizowane są w oparciu o wymagania prawa oraz otoczenia biznesowego badanej organizacji.

Trecom dysponuje zespołem ekspertów o bardzo szerokiej specjalizacji, dzięki czemu jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę audytorską niezależnie od skali przedsięwzięcia .

Firmę naszą do świadczenia usług w tej dziedzinie szczególnie predysponuje:

 • — doświadczenie w obsłudze i znajomość specyfiki dużych Klientów korporacyjnych;
 • — poparte referencjami doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań związanych z bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych dla instytucji z sektorów publicznego, finansowego i przemysłowego;
 • — zespół specjalistów przeszkolony na najwyższym poziomie, legitymujący się certyfikatami poświadczającymi posiadaną wiedzę z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa (Audytor wiodący ISO27001, CISSP, CRISC, CLFE, CPEH);
 • — dostęp do informacji o pojawiających się zagrożeniach;
 • — zgodna z przepisami polskiego prawa metodologia.

Obszary, w których się specjalizujemy to:

 • Zgodność z przepisami i regulacjami;
 • Bezpieczeństwo urządzeń występujących w środowisku użytkownika końcowego;
 • Bezpieczeństwo rozwiązań sieciowych;
 • Bezpieczeństwo usług serwerowych;
 • Bezpieczeństwo aplikacji;
 • Bezpieczeństwo teletechniczne.

Nasza oferta w zakresie bezpieczeństwa informacji obejmuje między innymi:

 • Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI/ISMS) zgodnie z normą PN-ISO/IEC 27001;
 • Audyt i wdrożenie wymagań określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności;
 • Opracowanie polityki bezpieczeństwa lub wybranych procedur;
 • Audyt zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 • Audyt planów ciągłości działania;
 • Audyt zgodności z obowiązującymi regulacjami np. z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych;
 • Audyt bezpieczeństwa aplikacji;
 • Audyt powdrożeniowy;
 • Testy penetracyjne;
 • Ocena i dobór rozwiązań infrastrukturalnych;
 • Warsztaty i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji.

 

W celu uzyskania szczegółowej oferty cenowej prosimy o kontakt: Marcin.Krukowski@trecom.pl