tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

Szybki kontakt

tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

facebook icon linkedin icon alert icon

Collaboration

strona główna |

Collaboration

Środowisko aktywności zawodowej pracowników uległo znaczącej zmianie w ostatnim czasie.

Miejsca, w których dotychczas wykonywana była praca znacząco się zmieniły. Obok biura, pracujemy również w domu, w podróży, w hotelu, w kafejce internetowej itp. Również liczba urządzeń, których używamy do pracy uległa zwiększeniu. Miejsce komputera stacjonarnego już dawno zastąpił laptop. Do pracy wykorzystujemy tablety, smartfony i w szczególnych przypadkach komputery w kafejce internetowej. Obecnie praca odbywa się w ramach zespołów roboczych składających się z osób z różnych działów po stronie dostawcy rozwiązania, jak i klienta, pracujących wspólnie nad danym projektem. Wszystko to sprawia, że dla sprawnej pracy nad realizacją projektu konieczne jest udostępnienie skutecznej platformy komunikacyjnej zapewniającej wymianę informacji pomiędzy osobami biorącymi udział w jego realizacji.

collaboration-logo1

 

Decyzja o wykorzystaniu rozwiązań Collaboration oznacza dla przedsiębiorstwa duże usprawnienia w przepływie informacji.

 

Collaboration łączy różne kanały komunikacji (głos, wideo, współdzielenie prezentacji, dokumentów, wiadomości tekstowe) w jednym interfejsie, przyczyniając się do ułatwienia i zwiększenia efektywności komunikacji pomiędzy pracownikami wewnątrz firmy oraz pomiędzy pracownikami, a klientami. Wszystkie aktualnie dostępne elektroniczne środki komunikacji mogą być zarządzane jednocześnie jako spójna całość bez względu na rodzaj nośnika informacji. Wybór aktualnie używanego kanału komunikacyjnego (chat, audio, wideo, współdzielenie dokumentu) zależy od bieżącej potrzeby i w przypadku jej zmiany może być łatwo eskalowany do innego kanału komunikacyjnego (np. z wymiany wiadomości chat do połączenia telefonicznego, czy wideo). Takie podejście zwiększa efektywność komunikacji, co przekłada się na poziom obsługi klienta, przyczynia się do wzrostu wydajności pracy i szybszego docierania do potrzebnych informacji, a także minimalizuje koszty komunikacji.


collaboration-logo2

Jednym z nośników informacji wchodzących w skład systemu Collaboration jest komunikacja wideo.

 

Komunikacja wideo to nowoczesny i efektywny sposób łączności przełamujący bariery geograficzne. Badania potwierdzają, że komunikacja wideo należy do najbardziej efektywnych kanałów łączności pomiędzy ludźmi. Dzięki zastosowaniu komunikacji wideo rośnie operacyjna sprawność działania firmy i otwiera się możliwość wykorzystania nowych zastosowań, jak np. usługa „zdalnego eksperta” osiągalnego przez kanał wideo dla klientów bez względu na ograniczenia geograficzne. Komunikacja wideo minimalizuje konieczność podróży służbowych, dojazdów do klienta, skraca czas rekrutacji pracowników i w krótkim czasie przynosi realne oszczędności, zarówno czasowe, jak i finansowe. Możliwości, jakie daje wideo komunikacja, są praktycznie nieograniczone.


collaboration-logo3

W zależności od potrzeb i upodobań osób korzystających ze zintegrowanej komunikacji Collaboration, następuje wybór urządzenia, które jest używane do komunikacji.

 

Może to być smartfon, tablet, komputer, telefon wideo, czy terminal wideo (osobisty lub grupowy). Wszystkie z tych urządzeń oferują spójny interfejs obsługi ułatwiający korzystanie z systemu. Często dana osoba korzysta z kilku urządzeń w zależności od miejsca, w którym przebywa, czy osobistych preferencji (np. w biurze korzysta z osobistego terminala wideo, do spotkań zespołu roboczego wykorzystuje terminal wideo w sali konferencyjnej, a będąc w podróży służbowej używa tabletu lub smartfona z zainstalowaną aplikacją komunikatora chat/audio/wideo). Spotkania z innymi osobami odbywają się w ramach osobistych wirtualnych pokoi spotkań wideo lub w wirtualnych grupowych pokojach spotkań dedykowanych do pracy nad danym projektem.

collaboration4a

scheme
  • Dzięki postępowi technologicznemu koszty realizacji systemu Collaboration znacząco się zmniejszyły sprawiając, że są one osiągalne dla biznesu każdej wielkości. Rozwiązania Collaboration mogą być realizowane w oparciu o systemy zainstalowane w infrastrukturze klienta lub mogą być świadczone z chmury, gdzie łączność pomiędzy klientem, a miejscem realizacji usługi jest zapewniona poprzez wykorzystanie sieci Internet. Sieć Internet jest również wykorzystywana do komunikacji wideo ze zdalnymi pracownikami, czy we współpracy między firmami.

  • Trecom na co dzień korzysta z systemu Collaboration do komunikacji pomiędzy pracownikami swojej firmy oraz do komunikacji z partnerami technologicznymi i klientami, u których wdrożył systemy Collaboration. Narzędzia te usprawniają wymianę komunikacji, pozwalają na realizację usług, których świadczenie bez zastosowania systemu Collaboration nie byłoby możliwe, skracają czas podejmowania decyzji biznesowych, zwiększają produktywność pracowników oraz skutecznie obniżają koszt działania firmy.

  • Trecom posiada wieloletnią ekspercką wiedzę i doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań Collaboration. Profesjonalna jakość świadczonych przez nas usług w zakresie rozwiązań integracji danych, głosu i wideo została doceniona nie tylko przez naszych klientów, ale również przez firmę Cisco (twórcę technologii Collaboration), czego wyrazem było uzyskanie przez naszą firmę certyfikatu: Cisco Advanced Collaboration Architecture Specialization.