tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

Szybki kontakt

tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

facebook icon linkedin icon alert icon

Dotacje

strona główna |

Dotacje

4

Dnia 22 listopada 2011 roku podpisana została umowa Nr UDA – POIG.08.02.00-04-011/11-00 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedmiotem umowy jest udzielenie Trecom Sp. z o. o. SKAdofinansowania na realizację projektu o nazwie „Wdrożenie zautomatyzowanego i zaawansowanego procesowo systemu B2B wspierającego procesy współpracy firmy Trecom z partnerami biznesowymi”.

Dofinansowanie projektu wynosi 847.900 zł i stanowi 41,3% kosztów związanych z realizacją niniejszego projektu.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu (po Aneksie) zaplanowany został na luty 2011 roku, a zakończenia na marzec 2012 roku.

Celem Projektu jest poprawa konkurencyjności i wzrost efektywności kooperujących firm, dzięki wdrożeniu nowoczesnego i zautomatyzowanego systemu teleinformatycznego, umożliwiającego integrację procesów współpracujących firm. System będzie dopasowany do specyfiki współpracy firmy Trecom z partnerami handlowymi i będzie składał się z modułów, każdy odpowiada za charakterystyczny obszar działalności procesowej firmy:

  • Moduł CRM operacyjnego, będzie zbierać informacje z innych modułów, dzięki temu powstanie podgląd wszelkich relacji z partnerami i klientami.
  • Moduł ofertowania wspierający proces ofertowania od rejestracji zapytania, utworzenia i wysłania oferty, tworzenia kolejnych wersji ofert aż po przyjęcie zamówienia, umożliwiając monitorowanie procesu ofertowania.
  • Moduł do zarządzania projektami i zleceniami, umożliwiał będzie nadzór nad pracami w toku z uwzględnieniem harmonogramów realizacji wynikających z zawartych umów sprzedaży.
  • Moduł zamawiania towarów i usług umożliwi automatyzację procesów zamówień, uwzględniających podgląd stanu realizacji zamówienia, podgląd dostępności towarów, czasu realizacji i potwierdzenia zamówienia.
  • Moduł obiegu dokumentów pozwoli na lepszą współpracę z partnerami handlowymi i przegląd relacji w każdym aspekcie współpracy.
  • Całość będzie spinał moduł ERP służący do rozliczania kosztów na poszczególne projekty i umożliwiający zarządzanie kosztami.

Projekt ze strony TRECOM koordynuje Konrad Traczyk: Konrad.Traczyk@trecom.pl

5

Więcej informacji o dotacjach unijnych i Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla działania 8.2. “Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, można dowiedzieć się na poniższych stronach:

Portal Unii Europejskiej http://europa.eu/index_pl.htm

Program Innowacyjna Gospodarka http://www.poig.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/index/main/

Platforma promocyjna http://www.web.gov.pl/