tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

Szybki kontakt

tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

facebook icon linkedin icon alert icon

Internet of things

strona główna |

Internet of things

Internet of Things, jako jeden z najbardziej elektryzujących tematów świata IT, od samego początku znajduje się w centrum zainteresowania inżynierów Trecom. Ponieważ termin ten jest niezwykle pojemny, pragniemy przedstawić pewną systematykę, która wypracowana została na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń.

Wedle najbardziej popularnej, intuicyjnej definicji, loT to sieć obiektów, potrafiących zbierać i wymieniać dane, czyli komunikować się.

Ta prosta definicja nie zapowiada wyzwań, które zaplanowanie, zaprojektowanie i wdrożenie systemów lT stawia przed integratorem. Zródłem tych wyzwań jest istota loT, czyli masowość, skala rozwiązań prostota obiektów, którym komunikację należy umożliwić.

Internet of things stawia wyzwania przed najważniejszymi aspektami technologii

Komunikacja

Zbieranie innformacji

Analiza i prezentacja danych

Bezpieczeństwo

Przetwarzanie informacji

Aspekty fizyczne i środowiskowe

W Trecom uznajemy, że bycie wiarygodnym partnerem dla naszych Klientów wymaga doświadczenia oraz praktycznej znajomości technologii. Dzięki laboratorium technologicznemu, jesteśmy w stanie w praktyce zbadać technologie radiowe, zachowanie protokołów routingu w wielkiej skali czy zbadać wpływ częstości transmisji na zużycie energii. Dysponujemy niemal wszystkimi typami urządzeń największych światowych producentów, co pozwala nam na budowę adekwatnych środowisk testowych. Dzięki temu potrafimy ograniczyć czynnik ryzyka w projektach naszych klientów.

Współczesny rynek rozwiązań

Systemy hybrydowe dedykowane dla przemysłu integrują klasyczne rozwiązania automatyki (OT) ze światem IT. W ramach tych rozwiązań stosuje się przemysłowe routery, potrafiące obsłużyć protokoły przemysłowe oraz wykorzystane w produkcji systemy transmisji (np. RS-485 czy bezprzewodowe systemy kratowe Digi Zigbee). Rolą infrastruktury IT w tym podejściu jest zapewnienie bezpiecznej, niezawodnej transmisji, identyfikacja zagrożeń oraz dostarczenie precyzyjnej informacji o stanie infrastruktury i podłączonych do niej elementów.

 

Korzyści płynące zastosowania Systemów Hybrydowych:
– Monitorowanie oraz analiza cyklu produkcyjnego przedsiębiorstwa
– Redukcja przestojów spowodowanych awariami
– Zapewnienie stabilności procesów produkcyjnych
– Poprawa wydajności zastosowanych urządzeń
– Zarządzanie energią

Systemy „Smart” powstały, aby zaadresować najbardziej popularny i oczywisty rynek dla rozwiązań loT – miasto. Miasto, jako przestrzeń do życia, jest organizmem dalece bardziej skomplikowanym niż dowolne przedsiębiorstwo. Duży element losowości zachodzących zdarzeń oraz ich zależność od nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych sprawia, że budowa swoistego „systemu nerwowego” miasta staje się kluczowa dla sterowania zachodzącymi w nim procesami. Zarówno wielkości, które mają być badane, jak i sam obszar, z którego dane mają być pozyskane jest dużym wyzwaniem dla infrastruktury. W ramach tych rozwiązań stosujemy komunikację bezprzewodowa (Wifi, WiFi Mesh, wszelkie warianty GSM, czy LoRa) oraz dedykowane systemy, takie jak Libelium.


Korzyści płynące z zastosowania Systemów Smart:
– Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianami natężenia poziomu zanieczyszczeń pyłowych
– Monitoring bezpieczeństwa sieci elektrycznej i gazowej
– Stały monitoring natężenia ruchu i krytycznych punktów w ciągu komunikacji miejskiej
– Poprawa bezpieczeństwa dzięki systemowi kamer miejskich

Systemy loT to w rozumieniu Trecom przyszłość rozwiązań tego typu. Są to tanie, masowo wykorzystywane proste czujniki, wyposażone w moduł komunikacyjny, działające na autonomicznym zasilaniu i maksymalnie mobilne. Zabezpieczenie takich sieci jest obecnie przedmiotem badań, podobnie jak wykorzystywane sposoby komunikacji i przetwarzania danych. Sensor, czyli czujnik powinien być możliwe samodzielny, przetwarzając lokalnie informacje. Jednocześnie powinien działać w interakcji z otaczającymi go innymi czujnikami, umożliwiając np. automatyczne wykrywanie awarii pojedynczego elementu, czy zaburzenia w pomiarach. Taka chmura (często zwana również z angielskiego „swarm” – rojem) dzięki rozproszonej inteligencji posiada znacznie wyższą wiarygodność i możliwości, niż pojedynczy, statyczny element. Obecnie badaniom poddawane są także protokoły komunikacyjne oparte o brokera (w odróżnieniu od architektury klient-serwer), przede wszystkim MQTT. W celu uzupełnienia zmierzonych wartości o miejsce, w którym zostały pozyskane, wykorzystywana jest technika hyperlokalizacji. W ramach prac nad takim masowym podejściem do loT adresujemy problemy, jakie pojawiają się w sieciach biurowych i produkcyjnych, w których masowo pojawiają się sensory.