tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

Szybki kontakt

tel. +48 22 488 72 00

info@trecom.pl

facebook icon linkedin icon alert icon

Konferencja Riverbed SteelFusion


 

HYPER-KONWERGENTNA INFRASTRUKTURA
 W ZDALNYCH ODDZIAŁACH FIRM 
„Zero Branch IT”

Oddziały firm są w dzisiejszym biznesie pierwszą linią frontu i dlatego ich sprawne działanie ma tak duże znaczenie.
Dotyczy to chociażby przechowywania danych, co w oddziałach staje się ryzykowne, kosztowne i nieefektywne.

Riverbed Steel Fusion umożliwia przed­siębiorstwom przeprowadzenie pełnej konsolidacji serwerów brzegowych
oraz przestrzeni do przechowywania danych w obrębie jednego centrum danych. Ofe­ruje scentralizowany system
efektywnego udostępniania (dane blokowe przez iSC­SI) zasobów dyskowych (przestrzeni LUN i vLUN)
z głównej lokalizacji oddziałom firmy. Steel Fusion w sposób bezpieczny i zoptymalizowany umożliwia w oddziale:

• pełną wirtualizację infrastruktury serwerów brzegowych VM ESXi,
• konsolidację w centrali systemów backupu i archiwizacji,
• znaczące zwiększenie bezpieczeń­stwa i spójności poufnych danych.

Rozwiązanie Riverbed – w porównaniu z tradycyjnym podejściem do zarządzania rozproszoną infrastrukturą
– zapewnia uporanie się z szregiem problemów i pro­wadzi do znaczących oszczędności. Jego zastosowanie eliminuje
kosztowne proce­sy tworzenia kopii zapasowych i oraz od­zyskiwania danych w oddziałach firmy. Daje ograniczenie
kosztów administracyj­nych, w tym tych związanych z podróża­mi pracowników IT do oddziałów. Dzięki rozwiązaniu
Riverbed pracownicy od­działów nawet nie zauważą, że nie korzy­stają z lokalnych serwerów.

Oddział firmy wykorzystujący technologię hiper-konwergentną SteelFusion może:

• posiadać bardzo skromne zasoby IT,
• zcentralizować wszystkie dane, zwiększając bezpieczeństwo i upraszczając zarządzanie nimi,
• wykorzystywać wirtualizację do szybkiego dostarczania i odzyskiwania aplikacji i danych,
• przyspieszać działanie aplikacji,
• podnieść efektywność pracy w oddziale.

 

Screen Shot 2017-01-27 at 13.55.13

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Firma (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)