Trecom Network Operation Center


Nasze centrum oferuje usługę monitoringu opartą o zaprojektową przez nas nowoczesną infrastrukturę mającą za zadanie zbieranie danych na temat dostępności i wydajności poszczególnych komponentów infrastruktury IT. Pozwala to na analizę zdarzeń, a także proaktywną reakcję na wszelkie zagrożenia pojawiające się wewnątrz, jak i na zewnątrz sieci, przed ich przejściem w incydent konkretnej awarii. Dodatkową zaletą z punktu widzenia ciągłości obsługi i zapewnienia sprawności sieci jest przygotowywanie cyklicznych raportów odzwierciedlających poziom ustalonych wcześniej parametrów tak technicznych jak i biznesowych. Raporty mogą być generowane na każde żądanie Klienta za dowolny okres w czasie objętym usługą monitoringu.

monitoring

Zakres działania

 • infrastruktura sieciowa SAN/ LAN/ WAN (switche, routery, firewalle, macierze)
 • monitoring aplikacji
 • środowisko VoIP
 • środowisko wirtualne

W ramach usługi monitoringu, możemy monitorować wszystkie komponenty infrastruktury sieciowej odpowiadające na protokół SNMP. W przypadku monitorowania wyłącznie dostępności, jest to realizowane za pomocą odpowiedzi urządzeń na ICMP Ping.

monitoring-map

Parametry monitoringu

Trecom Network Operation Center może monitorować progi następujących parametrów:

 • dostępność
 • czas odpowiedzi
 • utrata pakietów
 • wykorzystanie interfejsów
 • stan zasilaczy i wentylatorów
 • wykorzystanie CPU i procesora

 

Korzyści z wprowadzenia usługi:

 • zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych
 • minimalizacja kosztów wynikających z awarii poszczególnych komponentów infrastruktury
 • wsparcie IT świadczone przez certyfikowanych inżynierów
 • pojedynczy Point of Contact w celu usprawnienia komunikacji
 • pełen monitoring infrastruktury w reżimie 24×7
 • całkowita znajomość infrastruktury IT pomocna w rozbudowie o nowe komponenty