Service Desk


TRECOM zapewnia profesjonalny Service Desk 24 x 7, którego konsultanci kompleksowo zajmują się obsługą zgłoszeń. Dla każdego projektu zapewniony jest Pojedynczy Punkt Kontaktu (Single Point of Contact), który jest miejscem kompleksowej obsługi incydentów, począwszy od zgłoszenia, przez klasyfikację, priorytetyzację, aż do rozwiązania i zaraportowania.

servicedesk

Elastyczność

  • Jesteśmy dla Państwa dostępni 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;
  • Każdy z Państwa pracowników może bez ograniczeń zgłaszać nam zaistniałe incydenty, a my dołożymy wszelkich starań by problem został rozwiązany już podczas pierwszego kontaktu. Dla Państwa wygody udostępnimy dwie formy komunikacji z nami dostępne non-stop

servicedesk-map