Wsparcie Merytoryczne


Zespół Wsparcia Technicznego Trecom oferuje Konsultacje przedstawiające możliwości i funkcjonalności nowych technologii, Doradztwo i planowanie rozbudowy istniejącej infrastruktury, a także wdrażanie nowej infrastruktury. Zespoł konsultantów wsparcia technicznego Trecom posiada najwyższe kompetencje potwierdzone przez wiodącego Vendora rozwiązań sieciowych Cisco na poziomie CCNP i CCIE z następujących technologii:

wsparcie

Zakres działania

  • Routing and Switching
  • Wireless
  • Data Center
  • Security
  • Voice

Dodatkowo Zespół posiada kompetencje z następujących rozwiązań:

wsparcie-map